התנגדות להיתר להקמת מבנה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51858

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להיתר להקמת מבנה
מספר: תא/ 04/ 51858
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להיתר להקמת מבנה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוגורדון י ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6968חלק117
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200406102/08/2004