התנגדות להיתר לשימוש חורג לאיחסון אגרגטים במסוף סופה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שמ/ 03/ 6051

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להיתר לשימוש חורג לאיחסון אגרגטים במסוף סופה
מספר: שמ/ 03/ 6051
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להיתר לשימוש חורג לאיחסון אגרגטים במסוף סופה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולסופהסופה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100306כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/10/2003