התנגדות להיתר לשימוש חורג לבית דפוס

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5789

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להיתר לשימוש חורג לבית דפוס
מספר: תא/ 03/ 5789
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להיתר לשימוש חורג לבית דפוס

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהגדוד העברי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר30/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200400619/01/2004