התנגדות להיתר לשימוש חורג למכון אורטופדי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 5017

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להיתר לשימוש חורג למכון אורטופדי
מספר: תא/ 04/ 5017
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להיתר לשימוש חורג למכון אורטופדי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהמלך ג'ורג'
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200401105/02/2004