התנגדות להיתר לשימוש חורג למסעדה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51054

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להיתר לשימוש חורג למסעדה
מספר: תא/ 04/ 51054
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להיתר לשימוש חורג למסעדה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואבן גבירול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200405408/07/2004