התנגדות להיתר לשימוש חורג לעסק לעיבוד מתכת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5539

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להיתר לשימוש חורג לעסק לעיבוד מתכת
מספר: תא/ 03/ 5539
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להיתר לשימוש חורג לעסק לעיבוד מתכת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהחשמונאים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200400308/01/2004