התנגדות להיתר לשימוש חורג מירקניה למשרד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5043

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להיתר לשימוש חורג מירקניה למשרד
מספר: תא/ 06/ 5043
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להיתר לשימוש חורג מירקניה למשרד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפויעל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6903חלק112
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200603928/05/2006