התנגדות להיתר לשימוש חורג ממגורים לבית אוכל

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5579

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להיתר לשימוש חורג ממגורים לבית אוכל
מספר: תא/ 05/ 5579
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להיתר לשימוש חורג ממגורים לבית אוכל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוביל"ו
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200602113/03/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601906/03/2006