התנגדות להיתר לש.חורג מחנות לפאב

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 07/ 5160

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להיתר לש.חורג מחנות לפאב
מספר: תא/ 07/ 5160
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להיתר לש.חורג מחנות לפאב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר30/08/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200908409/07/2007