התנגדות להיתר לש.חורג ממגורים למסחר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אפ/ 07/ 6068

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להיתר לש.חורג ממגורים למסחר
מספר: אפ/ 07/ 6068
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להיתר לש.חורג ממגורים למסחר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקיםשד הרצל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200701320/09/2007