התנגדות להיתר לתכנית שינויים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שה/ 05/ 22/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: התנגדות להיתר לתכנית שינויים
מספר: שה/ 05/ 22/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6851חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200502602/03/2005