התנגדות להצבת אנטנה לתקשורת סלולארית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שק/ 04/ 6059

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להצבת אנטנה לתקשורת סלולארית
מספר: שק/ 04/ 6059
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להצבת אנטנה סלולרית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3133חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200402616/12/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200402114/10/2004