התנגדות להקלה בבית פרטי (גובה 00)

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים מי/ 07/ 6081

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להקלה בבית פרטי (גובה 00)
מספר: מי/ 07/ 6081
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להקלה בבית פרטי (גובה 00)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמיתרמיתרמיתרשדרות השלום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100477חלק83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200701320/09/2007