התנגדות להקמת בית דו קומתי דו משפחתי עם הקלות בשטח בניה, ליבנה 8 קיסריה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 08/ 254/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להקמת בית דו קומתי דו משפחתי עם הקלות בשטח בניה, ליבנה 8 קיסריה
מספר: 08/ 254/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלקיסריהליבנה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10620חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200805807/12/2008