התנגדות להקמת גג רעפים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 026/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להקמת גג רעפים
מספר: 026/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להקמת גג רעפים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13069חלק72