התנגדות להקמת יחידת מגורים 3 קומות , רח' המדע , זכררון יעקב

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 09/ 016/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להקמת יחידת מגורים 3 קומות , רח' המדע , זכררון יעקב
מספר: 09/ 016/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבהמדע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11320חלק73
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200901619/03/2009