התנגדות להקמת מבנה חדש+חניה.+בריכת שחיה+פרגולה+גדרות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5086

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להקמת מבנה חדש+חניה.+בריכת שחיה+פרגולה+גדרות
מספר: תא/ 06/ 5086
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להקמת מבנה חדש+חניה.+בריכת שחיה+פרגולה+גדרות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואשכנזי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6637חלק720
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604029/05/2006