התנגדות להקמת מתקן תקשורת באזור התעשיה באופקים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אפ/ 08/ 6091

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להקמת מתקן תקשורת באזור התעשיה באופקים
מספר: אפ/ 08/ 6091
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להקמת מתקן תקשורת באזור התעשיה באופקים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200801912/11/2008