התנגדות להריסת מבנה והקמת מבנה בן 3 קומות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5541

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להריסת מבנה והקמת מבנה בן 3 קומות
מספר: תא/ 03/ 5541
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להריסת מבנה והקמת מבנה בן 3 קומות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוכביר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6479חלק5
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308915/12/2003