התנגדות להריסת מבנה והקמת מבנה מגורים על מחצית החלקה ובקיר משותף +מרתף+חניות+ג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רג/ 06/ 5101

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להריסת מבנה והקמת מבנה מגורים על מחצית החלקה ובקיר משותף +מרתף+חניות+ג
מספר: רג/ 06/ 5101
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להריסת מבנה והקמת מבנה מגורים על מחצית החלקה ובקיר משותף +מרתף+חניות+ג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גןשד הנרקיסים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6203חלק64
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604208/06/2006