התנגדות להריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5581

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש
מספר: תא/ 05/ 5581
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוויתקין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6960חלק29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר12/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200602113/03/2006