התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש לגובה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5336

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש לגובה
מספר: תא/ 05/ 5336
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש לגובה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוירמיהו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6963חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200507526/09/2005