התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש עם מקלט, מחסן , פרגולה וגדר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5225

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש עם מקלט, מחסן , פרגולה וגדר
מספר: תא/ 06/ 5225
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש עם מקלט, מחסן , פרגולה וגדר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק178
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200607425/09/2006