התנגדות לחסימת דרך ע"י גדר (חומה)

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים בט/ 07/ 6077

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לחסימת דרך ע"י גדר (חומה)
מספר: בט/ 07/ 6077
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לחסימת דרך ע"י גדר (חומה)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאביגדור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2738חלק12
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200701320/09/2007