התנגדות ליח"ד בפרוייקט שער לנוי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים בש/ 07/ 6074-6076

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות ליח"ד בפרוייקט שער לנוי
מספר: בש/ 07/ 6074-6076
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות ליח"ד בפרוייקט שער לנוי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעכלנית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38059חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200701320/09/2007