התנגדות ללאישור חניה ללא שמיעת התנגדות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שמ/ 09/ 6091

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות ללאישור חניה ללא שמיעת התנגדות
מספר: שמ/ 09/ 6091
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות ללאישור חניה ללא שמיעת התנגדות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבמעגלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100597חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/10/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200901514/10/2009