התנגדות למגורים + תעשיה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 161/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למגורים + תעשיה
מספר: 161/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למגורים + תעשיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17526חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200703718/09/2007