התנגדות למעלית פנימית וחדר מכונות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5366

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למעלית פנימית וחדר מכונות
מספר: תא/ 03/ 5366
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית התנגדות למעלית פנימית וחדר מכונות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורמז דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק694
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/10/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200307108/10/2003