התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת ובניית בית חדש חד משפחתי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רג/ 12/ 5242

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת ובניית בית חדש חד משפחתי
מספר: רג/ 12/ 5242
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת ובניית בית חדש חד משפחתי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת אפעלאוכמנית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6176חלק637
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200946821/06/2012