התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 08/ 5344

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
מספר: תא/ 08/ 5344
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6906חלק150
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200813025/12/2008