התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג בבית דו-משפחתי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 08/ 5265

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג בבית דו-משפחתי
מספר: תא/ 08/ 5265
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג בבית דו-משפחתי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6336חלק13
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200810927/10/2008