התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים חל/ 12/ 5162

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
מספר: חל/ 12/ 5162
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולוןצדוק דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7183חלק50
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200946821/06/2012