התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 09/ 5426

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
מספר: תא/ 09/ 5426
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6901חלק50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200920622/02/2010