התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממשרדים למלון בוטיק

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 09/ 5268

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממשרדים למלון בוטיק
מספר: תא/ 09/ 5268
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממשרדים למלון בוטיק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואלנבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6918חלק83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/10/2009