התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים הכוללים הקטנת פטיו

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 09/ 5024

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים הכוללים הקטנת פטיו
מספר: תא/ 09/ 5024
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים הכוללים הקטנת פטיו

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק411
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר30/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200907030/03/2009