התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 10/ 5227

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים
מספר: תא/ 10/ 5227
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושבזי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6922חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200926211/10/2010