התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות 3 קומות לבנין+שינויים פנימיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 07/ 5066

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות 3 קומות לבנין+שינויים פנימיים
מספר: תא/ 07/ 5066
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות 3 קומות לבנין+שינויים פנימיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6968חלק167
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200907224/09/2007