התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ולאישור מצב קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 08/ 5158

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ולאישור מצב קיים
מספר: תא/ 08/ 5158
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ולאישור מצב קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפופסטלוצי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7024חלק55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200803307/07/2008