התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 08/ 5328

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
מספר: תא/ 08/ 5328
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6960חלק69
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/05/2009