התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה לבניין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5152 א'

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה לבניין
מספר: תא/ 06/ 5152 א'
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה לבניין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6960חלק75