התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 10/ 5231

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה
מספר: תא/ 10/ 5231
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואשרמן יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6163חלק38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/12/2010