התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בריכה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רש/ 11/ 5422

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בריכה
מספר: רש/ 11/ 5422
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בריכה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרוןטרומפלדור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6794חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/06/2012