התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת קומה בהתאם לתמ"א 38

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים גב/ 12/ 5130

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת קומה בהתאם לתמ"א 38
מספר: גב/ 12/ 5130
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת קומה בהתאם לתמ"א 38

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבגבעתייםגבעתייםגבעתייםכף גימל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6164חלק280
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/06/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200946821/06/2012