התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת שלוש קומות לבניין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 10/ 5203

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת שלוש קומות לבניין
מספר: תא/ 10/ 5203
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת שלוש קומות לבניין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושדרות ח"ן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6952חלק91
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/12/2010