התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת 3 קומות לבניין +שינויים בחדר מדרגות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 08/ 5157

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת 3 קומות לבניין +שינויים בחדר מדרגות
מספר: תא/ 08/ 5157
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת 3 קומות לבניין +שינויים בחדר מדרגות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6909חלק62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200808703/07/2008