התנגדות למתן היתר לבריכה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5454-5455

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לבריכה
מספר: תא/ 06/ 5454-5455
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לבריכה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונוה שלום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6929חלק201
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200804611/01/2007