התנגדות למתן היתר להסבה ממשרדים למגורים ב-5 קומות ולמסחר בקומת קרקע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5121

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר להסבה ממשרדים למגורים ב-5 קומות ולמסחר בקומת קרקע
מספר: תא/ 06/ 5121
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר להסבה ממשרדים למגורים ב-5 קומות ולמסחר בקומת קרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואבן גבירול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6111חלק152
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200603928/05/2006