התנגדות למתן היתר לשינוי ייעוד מגן ילדים למגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51055

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לשינוי ייעוד מגן ילדים למגורים
מספר: תא/ 04/ 51055
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לשינוי ייעוד מגן ילדים למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפויהודה הנשיא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6630חלק332
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200405822/07/2004