התנגדות למתן היתר לשמוש חורג לעסק של אחסנת חומרי בנין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5206

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לשמוש חורג לעסק של אחסנת חומרי בנין
מספר: תא/ 05/ 5206
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לשמוש חורג לעסק של אחסנת חומרי בנין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונס לגויים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7051חלק15
7054חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200504406/06/2005