התנגדות למתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים הר/ 05/ 5046

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע
מספר: הר/ 05/ 5046
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200502210/03/2005